Změna technického pravidla

14.09.2013 08:06

Dnem 1.8.2013 vstoupila v  platnost změna technického pravidla TPG 704 01, která mimo jiné, ukládá povinnost servisním technikům, při servisu a uvádění do provozu, provádět měření spalin u všech plynových spotřebičů s odtahem spalin do komína (provedení B). V návaznosti na tuto skutečnost jsme byli nuceni zařadit do Ceníku prací nové položky: R912-Měření spalin B- tato bude účtována po každém měření, provedeném při  servisu a opravě spotřebičů do 50 kW. R913 Test 4Pa-test je prováděn ve stanovených případech.