Povinná kontrola kotlů

05.03.2016 23:22

    Vzhledem k tomu, že v médiích proběhla informace, že do konce  roku 2016, musí mít všichni provozovatelé zkontrolovány kotle a potom provádět další pravidelné kontroly 1 x za dva roky, dovoluji si toto uvést  na pravou míru. Tyto kontroly se týkají kotlů na pevná paliva a od jmenovitého příkonu 10 kW do 300 kW. Přesné znění je uvedeno  v zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Naše firma tyto kontroly bude také provádí, ale jen u spotřebičů na které máme proškolení od výrobce.V současné době vlastníme oprávnění na kontrolu kotlů Viadrus, Dakon a Buderus.

     U kotlů na plynná paliva se nic nemění, tam má být pravidelný servis prováděn ve lhůtách stanovených výrobcem. (Většina výrobců doporučuje servis 1x ročně).

Ještě upozornění: V roce 2022 budou moci být provozovány jen kotle na pevná paliva, splňující emisní třídu min. č. 3. Tuto emisní třídu nesplňuje převážná většina kotlů vyrobených do r. 2012. Doporučujeme proto majitelům těchto kotlů se informovat u svého topenáře o možné přestavbě na kotel splňující emisní limity.