Čištění a kontrola spalinových cest

05.03.2016 23:09

Dne 29.1.2016 vyšla ve sbírce zákonů Vyhláška ministerstva vnitra č. 34/2016 o čištění revizi a kontrole spalinové cesty, která je prováděcím předpisem k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb a zákona č. 320/2015 sb. Tyto předpisy, mimo jiné, ukládají majitelům spalinových cest, nechat provádět, od osob vlastnících živnostenské oprávnění kominík, pravidelné kontroly. K prostudování je tato vyhláška přístupná na stránkách ministerstva vnitra  https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2016&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2. Pro spalinové cesty od spotřebičů na plynná paliv jsou stanoveny lhůty 1x ročně. Tyto kontroly se nevztahují na spotřebiče přes zeď do 7 kW (Vafky). U kondenzačních kotlů byla stanovena lhůta 1x za dva roky.