Ceník prací-od 1.9.2021 je v platnosti nový ceník prací. Na zveřejnění pracujeme.

Pro dotaz na cenu nás neváhejte kontaktovat.


Konečná cena za práci se stanoví součtem jednotlivých položek ceníku. V případech, kdy je stanoveno, legislativou nebo předpisem výrobce, proměření spalin analyzátorem (položky s *), připočítává se toto k ceně.