Ceník prací platný od 1.7.2017do 31.12.2019

 

Ceník (prodej).xls (35328)

 

Podkategorie Kód
produktu
Název
produktu
Měrná
jednotka
Prodejní cena
Prodejní cena
vč. DPH 21%
Kotle malé R501 Zjištění závady ks 200,00 242 Kč
Kotle malé R502 Návrh na vyřazení ks 150,00 182 Kč
Kotle malé R503 Výměna čerpadla ks 160,00 194 Kč
Kotle malé R504 Oprava čerpadla(rozběhnutí rotoru) ks 100,00 121 Kč
Kotle malé R505 Výměna,seřízení ionizační,zapalovací elektrody ks 50,00 61 Kč
Kotle malé R506 Oprava elektrické instalace(spoje) ks 55,00 67 Kč
Kotle malé R507 Výměna hlavního hořáku ks 150,00 182 Kč
Kotle malé R508 Oprava hlavního hořáku(vyčištění) ks 83,00 100 Kč
Kotle malé R509 výměna zapalovacího hořáku ks 53,00 64 Kč
Kotle malé R510 Oprava zapalovacího hořáku(vyčištění) ks 40,00 48 Kč
Kotle malé R511 Výměna nebo oprava ovládací jednotky ks 120,00 145 Kč
Kotle malé R512 Výměna vypínače,pojistky,kontrolní žárovky ks 100,00 121 Kč
Kotle malé R513 Výměna obtokové armatury ks 90,00 109 Kč
Kotle malé R514 Oprava obtokové armatury ks 28,00 34 Kč
Kotle malé R515 Výměna knoflíku ks 50,00 61 Kč
Kotle malé R516 Výměna expanzní tlakové nádoby ks 200,00 242 Kč
Kotle malé R517 Oprava tlakové nádoby(dotlakování) ks 100,00 121 Kč
Kotle malé R518 Výměna omezovače teploty ks 80,00 97 Kč
Kotle malé R523 Výměna pojistky nedostatku topné vody ks 100,00 121 Kč
Kotle malé R524 Oprava pojistky nedostatku topné vody ks 110,00 133 Kč
Kotle malé R525 Výměna spínače ohřevu TUV ks 150,00 182 Kč
Kotle malé R526 Oprava spínače ohřevu TUV ks 150,00 182 Kč
Kotle malé R527 Výměna mikrospínače TUV,ÚT ks 75,00 91 Kč
Kotle malé R529 Oprava termoelektrické pojistky(výměna magnetu) ks 120,00 145 Kč
Kotle malé R530 Výměna plynového ventilu* ks 200,00 242 Kč
Kotle malé R531 Výměna modurku plynové armatury včt. seřízení ks 100,00 121 Kč
Kotle malé R534 Montáž nebo výměna přívodní šňůry ks 80,00 97 Kč
Kotle malé R535 Výměna teploměru ks 80,00 97 Kč
Kotle malé R536 Výměna termočlánku ks 80,00 97 Kč
Kotle malé R537 Výměna tlakoměru ks 120,00 145 Kč
Kotle malé R540 Výměna kotlového termostatu ks 110,00 133 Kč
Kotle malé R547 Výměna rychloodvzdušňovacího ventilu ks 80,00 97 Kč
Kotle malé R548 Výměna termostatického ventilu ks 200,00 242 Kč
Kotle malé R551 Výměna pojistného ventilu topné vody ks 110,00 133 Kč
Kotle malé R552 Výměna poj. ventilu TUV ks 170,00 206 Kč
Kotle malé R553 Výměna trojcestného ventilu ks 250,00 303 Kč
Kotle malé R554 Výměna primárního výměníku ks 190,00 230 Kč
Kotle malé R555 Oprava prim.výměníku(vyčištění ze strany spalin) ks 250,00 303 Kč
Kotle malé R556 Výměna sekundárního výměníku ks 250,00 303 Kč
Kotle malé R557 Výměna spalovací komory ks 250,00 303 Kč
Kotle malé R558 výměna manostatu odtahu spalin ks 100,00 121 Kč
Kotle malé R560 Oprava filtru topné vody(vyčištění) ks 80,00 97 Kč
Kotle malé R564 Výměna(oprava) spalinového ventilátoru ks 200,00 242 Kč
Kotle malé R566 Výměna řídící a regulační desky ks 220,00 266 Kč
Kotle malé R567 Výměna teplotní sondy(NTC,PTC) ks 120,00 145 Kč
Kotle malé R568 Výměna kotle(bez úpravy přípojů) ks 1 500,00 1 815 Kč
Kotle malé R570.1 Uvedení do provozu termický kotel* ks 750,00 908 Kč
Kotle malé R570.2 Uvedení do provozu kotel provedení "B"* ks 900,00 1 089 Kč
Kotle malé R570.3 Uvedení do provozu kondenzační kotel do 28 kW* ks 900,00 1 089 Kč
Kotle malé R570.4 Uvedení do provozu kondenzační kotel nad 28 kW* ks 1 400,00 1 694 Kč
Kotle malé R570.5 Uvedení do provozu kondenzační kotel Geminox ks 1500,00 1815 Kč
Kotle malé R578 Výměna napouštěcího kohoutu ks 100,00 121 Kč
Kotle malé R580 Výměna těsnění ks 50,00 61 Kč
Kotle malé R581 Roční údržba kotle(solo)do 30kw provedení C ks 550,00 666 Kč
Kotle malé R581.1 Údržba kotle(sólo) do 30 kW provedení B* ks 650,00 787 Kč
Kotle malé R582 Údržba kotle (kombi) do 30 kW (C) ks 600,00 726 Kč
Kotle malé R583 Údržba kotle nad 30 kW(závěsný)"B,B23"* ks 1 450,00 1 755 Kč
Kotle malé R584 Údržba kotle nad 30kW(závěsný)"C" ks 1 300,00 1 573 Kč
Kotle malé R585 Údržba kondenzačního kotle do 28 kW* ks 900,00 1 089 Kč
Kotle malé R586 Údržba kondenzačního kotle nad 28 kW* ks 1 400,00 1 694 Kč
Kotle malé R587 Údržba kondenzačního kotle Geminox ks 1500,00 1815 Kč
Kotle malé R593 Kontrola funkcí spotřebiče, předání zákazníkovi po opravě bez zásahu do rozvodů plynu,vody ks 120,00 145 Kč
Kotle malé R594 Kontrola funkcí spotřebiče, po zásahu do rozvodů plynu,vody ks 180,00 218 Kč
Kotle malé R595 Kontrola těsnosti plynových spojů detektorem ks 60,00 73 Kč
Kotle malé R599 HZS- kotle malé ks 300,00 363 Kč
Kotle malé R610 Výměna nebo oprava přívodní trubiřky zap. hořáku ks 100,00 121 Kč
Kotle malé R636 Výměna příruby pl. ventilu ks 80,00 97 Kč
Kotle malé R638 Výměna zabezpečovací automatiky ks 150,00 182 Kč
Kotle malé R642 Oprava plynové armatury(výměna cívky,magnetu) ks 150,00 182 Kč
Kotle malé R652 Výměna odrušovacího filtru ks 100,00 121 Kč
Kotle malé R654 Výměna hořákové trubice ks 75,00 91 Kč
Kotle malé R656 Výměna flexošňůry ks 60,00 73 Kč
Kotle malé R667 Údržba kotle(stacionární) nad 30 kW "B"* ks 800,00 968 Kč
Kotle velké R701 Zjištění závady ks 350,00 424 Kč
Kotle velké R765 Údržba kotle 51-100 kW* ks 1 400,00 1 694 Kč
Kotle velké R766 Údržba kotle 101-250 kW* ks 1 700,00 2 057 Kč
Kotle velké R770 Uvedení do provozu plynový kotel 50-150 kW* ks 2 620,00 3 170 Kč
Kotle velké R792 Servis vytápěcí jednotky do 50 kW* ks 750,00 908 Kč
Kotle velké R793 Kontrola po opravě,předání zákazníkovi bez zásahu do rozvodů ks 200,00 242 Kč
Kotle velké R794 Kontrola po opravě po zásahu do rozvodů ks 350,00 424 Kč
Kotle velké R799 Oprava kotle,vytápěcí jednotky (HZS) hod 350,00 424 Kč
Ostatní R855 Kontrola technického stavu a provozu spalovacího zdroje ks 500,00 605 Kč
Ostatní R901 Instalatérské a topenářské práce hod. 300,00 363 Kč
Ostatní R902 Elektromontážní práce hod. 300,00 363 Kč
Ostatní R903 Kalibrace detektoru plynu- 1. čidlo ks 1 000,00 1 210 Kč
Ostatní R904 Kalibrace detektoru plynu- další čidlo ks 300,00 363 Kč
Ostatní R905 Revize el. nářadí a spotřebiče- 1. kus ks 120,00 145 Kč
Ostatní R906 Revize el.přenosného nářadí,spotřebiče-další kus ks 60,00 73 Kč
Ostatní R910 Měření spalin kotle nad 50 kW ks 500,00 605 Kč
Ostatní R911 Měření spalin kondenzačního kotle ks 300,00 363 Kč
Ostatní R912 Měření spalin B (TPG 704 01) ks 200,00 242 Kč
Ostatní R913 Test 4Pa ks 300,00 363 Kč
Ostatní R914 Test 4Pa+ Měření spalin B* ks 500,00 605 Kč
Ostatní R920 Servis soláru ks 500,00 605 Kč
Průtokové ohřívače R201 Zjištění závady ks 150,00 182 Kč
Průtokové ohřívače R202 Návrh na vyřazení ks 100,00 121 Kč
Průtokové ohřívače R234 Výměna spotřebiče hod. 300,00 363 Kč
Průtokové ohřívače R235 Uvedení do provozu průtokového ohřívače ks 400,00 484 Kč
Průtokové ohřívače R236 Roční údržba průtokového ohřívače ks 400,00 484 Kč
Průtokové ohřívače R293 Kontrola po opravě,předání zákazníkovi ks 100,00 121 Kč
Průtokové ohřívače R295 Kontrola těsnosti plynových dpojů detektorem ks 60,00 73 Kč
Průtokové ohřívače R299 Oprava průtokového ohřívače(HZS) hod 300,00 363 Kč
Regulace R801 Zjištění závady, odzkoušení fukce,předání zákazníkovi ks 350,00 424 Kč
Regulace R803 Prostorová regulace,zapojení, výměna ks 250,00 303 Kč
Regulace R804 Ekvitermní regulace,zapojení, výměna-s jedním okruhem ks 600,00 726 Kč
Regulace R805 Ekvitermní regulace, zapojení, výměna- s dvěma okruhy ks 1 200,00 1 452 Kč
Regulace R806 Ekvitermní regulace,zapojení,výměna-s více okruhy ks 1 500,00 1 815 Kč
Regulace R807 Oprava regulace hod. 350,00 424 Kč
Regulace R898 Ostatní práce na regulačních systémech hod. 350,00 424 Kč
Sporáky R101 Zjištění závady sporáku ks 150,00 182 Kč
Sporáky R102 Návrh na vyřazení ks 100,00 121 Kč
Sporáky R113 Výměna plynového kohoutu ks 100,00 121 Kč
Sporáky R153 Připojení sporáku na hadici ks 300,00 363 Kč
Sporáky R193 Kontrola po opravě,předání zákazníkovi ks 100,00 121 Kč
Sporáky R194 Výměna plynové připojovací hadice (bez úpravy připojení)   200,00 242 Kč
Sporáky R195 Kontrola těsnosti plynových spojů detektorem ks 60,00 73 Kč
Sporáky R196 Výměna plynové připojovací hadice(včt. úpravy připojení) ks 300,00 363 Kč
Sporáky R197 Roční údržba sporáku (domácí) ks 250,00 303 Kč
Sporáky R198 Roční údržba sporáku(velkokapacitní) ks 490,00 593 Kč
Sporáky R199 Oprava sporáku (HZS) hod. 300,00 363 Kč
Topidla R401 Zjištění závady ks 150,00 182 Kč
Topidla R402 Návrh na vyřazení ks 100,00 121 Kč
Topidla R427 Výměna spotřebiče(bez úpravy plynovodu nebo odtahu) ks 450,00 545 Kč
Topidla R428 Uvedení do provozu pl. topidla ks 350,00 424 Kč
Topidla R429 Kontrola funkcí spotřebiče ks 80,00 97 Kč
Topidla R430 Roční údržba topidla ks 360,00 436 Kč
Topidla R493 Kontrola po opravě,předání zákazníkovi ks 100,00 121 Kč
Topidla R495 Kontrola těsnosti plynových spojů detektorem ks 60,00 73 Kč
Topidla R499 Oprava topidla (HZS) hod. 300,00 363 Kč
Zásobníkové ohřívače R301 Zjištění závady ks 150,00 182 Kč
Zásobníkové ohřívače R302 Návrh na vyřazení ks 150,00 182 Kč
Zásobníkové ohřívače R305 Výměna nebo kontrola anodové tyče ks 120,00 145 Kč
Zásobníkové ohřívače R310 Roční údržba hořáku zásobníku ks 220,00 266 Kč
Zásobníkové ohřívače R311 Roční údržba hořáku zásobníku(nad 10 kW) ks 420,00 508 Kč
Zásobníkové ohřívače R312 Údržba zásobníku nad 300l (ACV) ks 800,00 968 Kč
Zásobníkové ohřívače R325 Vypuštění a odkalení zásobníku hod. 300,00 363 Kč
Zásobníkové ohřívače R331 Uvedení do provozu plyn. ohřívače d0 160 l typ B ks 400,00 484 Kč
Zásobníkové ohřívače R332 Uvedení do provozu plyn. ohřívače nad 160 l typ B ks 600,00 726 Kč
Zásobníkové ohřívače R337 Uvedení do provozu plyn. ohřívače s intenzivním ohřevem ks 900,00 1 089 Kč
Zásobníkové ohřívače R338 Uvedení do provozu el. zás. ohřívače ks 350,00 424 Kč
Zásobníkové ohřívače R339 Uvedení do provozu nepřímovytápěného zásobníku do 300 l ks 350,00 424 Kč
Zásobníkové ohřívače R340 Uvedení do provozu nepřímovytápěného zásobníku nad 300 l ks 800,00 968 Kč
Zásobníkové ohřívače R350 Výměna spotřebiče hod 300,00 363 Kč
Zásobníkové ohřívače R393 Kontrola po opravě, předání zákazníkovi ks 100,00 121 Kč
Zásobníkové ohřívače R394 Kontrola funkcí zásobníku ks 120,00 145 Kč
Zásobníkové ohřívače R395 Kontrola těsnosti plynových spojů detektorem ks 60,00 73 Kč
Zásobníkové ohřívače R399 Oprava zásobníku (HZS) hod 300,00 363 Kč

Konečná cena za práci se stanoví součtem jednotlivých položek ceníku. V případech, kdy je stanoveno, legislativou nebo předpisem výrobce, proměření spalin analyzátorem (položky s *), připočítává se toto k ceně.