Ceník cestovného

Ceník cestovních náhrad platný od 20. 9. 2014
 

Kód Název mj Cena bez DPH Kč Cena včt.DPH 21% Kč
J1 Cestovné Protivanov ks 50,00 60,5
J2 cestovné Prostějov ks 200,00 242
J3 Cestovné pásmo 1-10 km ks 200,00 242
J4 Cestovné pásmo 11-20 km ks 250,00 302,5
J5 Cestovné pásmo 21-30 km ks 400,00 484
J6 Cestovné nad 31 km/km km 9,00 10,89


 

Cena  se účtuje podle vzdálenostního pásma k zákazníkovi z místa podnikání (Protivanov)nebo registrace  (Prostějov) -účtuje se podle kratší vzdálenosti  k zákazníkovi. Výjimku tvoří výjezd v sobotu, neděli nebo státem stanovený svátek- v tyto dny se účtuje výjezd vždy z místa podnikání.